Wiki Observasjon i klasserommet

wiki Observasjon i klasserommet

Det er stor forskjell på å se og å observere noe. Observasjon handler om å se etter noe med en særlig oppmerksomhet (Bjørndal I lærerutdanningen kan  Mangler: wiki.
Observasjoner fra klasserommet. –Krevende administrasjon ved klassesett av iPader. –iPad og apper er designet for individuell bruk. • elever 'arver' nivå fra.
Observasjon og planlegging. Observasjon kan bli brukt til ulike pedagogiske formål. For det første kan observasjon bli brukt som en del av grunnlaget for å.

Wiki Observasjon i klasserommet - forestillingen

I tillegg er det er viktig å sikre integriteten til de vi observerer. I forhold til disse kriteriene handler det om å ha en positiv holdning til elevene. For det første kan observasjon bli brukt som en del av grunnlaget for å kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktivtiter for elevene. Dette kan være positivt for elevenes personlige utvikling og for motivasjonen. Spennende å se to forskjellige måter å vise sin stolthet på. Vi får med oss mange situasjonsdetaljer, gester og signaler som vi ellers ville ha oversette eller glemt. Det kan være at man retter fokus mot enkeltelever, samspill mellom elever, samspill mellom elevene og læreren, gjennomføring av undervisningsplanleggingen, faglig presentasjon av lærestoff eller hjem- skole samarbeidet.
Alle elevene får relevante oppgaver. Kriteriene ovenfor er for det meste utviklet av noen retningslinjer for observasjon som har blitt utarbeidet ved Søre Neset skule. Opplevelse av det som skjer. Arbeidsplaner blir brukt på en god måte. Eksempler på deltakende indirekte observasjon er bruk av loggbok loggskriving i praksisveiledningenpraksisfortellinger.