Nettpub barnehelserapporten skader og ulykker skader og ulykker

nettpub barnehelserapporten skader og ulykker skader og ulykker

Blant barn og unge er ulykker en viktig årsak til død og redusert helse. Ulykker og skader kan i stor grad forebygges. Barnehelserapporten.
2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk.
site-archive.org 3.1. Skadar og ulukker hos barn og unge - FHI. https://www. site-archive.org nettpub / barnehelserapporten / skader-og-ulykker / skader-og-ulykker /.
Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase. Søk jobb hos Folkehelseinstituttet. I tillegg til kostnader til medisinsk behandling og rehabilitering kan alvorlege skadar påføre samfunnet store utgifter i form av sosialhjelp, uførepensjon og andre trygdeytingar. Denne undersøkelse viser også at innvandrerbarn fra ikke-europeiske land er betydelig dårligere til å svømme enn etnisk norske barn og er mer avhengig av å få svømmeopplæring i skolen. Særleg teksting medan ein køyrer aukar ulukkesrisikoen, ettersom slik aktivitet legg beslag på både visuelle, manuelle og kognitive ressursar.