Legemidler i praksis nyreskader og nyresvikt utlost av legemidler

Legemidler i praksis - Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både og kan være iskemisk betinget eller toksisk utløst av legemidler (1, 2). man må utelukke andre årsaker til akutt nyresvikt som prerenal nyresvikt.
Legemidler i praksis - Vi vil i denne artikkelen gjennomgå de viktigste typer nyreskade som kan oppstå ved bruk av legemidler.
Kronisk nyresykdom er forskjellig fra akutt nyreskade, som inntreffer når nyrene Vanlige legemidler mot høyt blodtrykk er angiotensin-converting enzyme.
Risikoen for pasienter uten diabetes er mindre. Aminoglykosider er den gruppen antibiotika som oftest forårsaker akutt tubulær nekrose. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Beinskjørhet : Vitamin D, fosfat og kalsium er viktige næringsstoffer for et sterkt skjelett. Skadene er vanligvis reversible ved seponering av legemidlet, men varig nyresvikt forekommer. Seponering av litium bremser skaden, men man må vurdere alvorlighetsgrad av nyreskaden opp mot nytten av behandlingen og om det finnes tilgjengelige alternativer.