Forskning og klinikk hand i hand

forskning og klinikk hand i hand

Av Torbjørn Wilhelmsen. I lys av genteknologi og forskning på stam- celler med på et prosjekt hvor klinikk og forsk- ning går så tett hånd i hånd. En rekke typer.
Psykologtidsskriftet · @psykologitid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Ledende fagbase for psykologisk fagkunnskap på norsk.
Hva betyr forskning for klinikkens utvikling? ”site-archive.org skrivende hånd når langt” Innføre standardprosedyre på hele klinikken ; Standardutredning av alle.

Den stor: Forskning og klinikk hand i hand

Forskning og klinikk hand i hand 324
Om olympiatoppen aktuelt page. 257
POSTS STDS TINNGELLING SENSATION ON PENIS GROIN STOMACH AND ANUS SHOW 239
forskning og klinikk hand i hand
Da jeg var midt i innspurten på doktorgradsavhandlingen om kognitiv gruppeterapi for OCD fikk jeg spørsmålet fra en kliniker i ABUP. Blogg som psykisk helsearbeid. Intervju Bakterienes utrettelige beskytter. Legeforeningen og den akademiske medisin Fra foreningen. Jeg tenker at klinikknær forskning er den mest effektive måten å drive fagutvikling på. Tror det er mer nyttig for klinikken at jeg bruker tid på hvordan forskningen min konkret kan komme klinikken til gode. Arbeid, organisasjon og ledelse Fag, kultur og historie Familie, barn og samliv Klinisk psykologi Kognitiv psykologi Nevropsykologi og biologisk psykologi Oppvekst, skole og utdanning Personlighet og identitet Psykologi og helse Samfunns- og sosialpsykologi Utviklingspsykologi. Søndag