Er det forskjell pa gutter og jenter og.

er det forskjell pa gutter og jenter og.

Det er ikke så veldig stor forskjell på jenter eller gutter på hvor mange som har prøvd alkohol. Tall fra Sirus 2008 for ungdom år viser at 77% av guttene.
Det var ikke nødvendig å oppdra sønnen til å ha respekt. Datteren, derimot.
Imidlertid har man også sett at jenter slår, sparker og bruker vold i sin mobbing. Gutter er kanskje litt mer direkte i sin måte å mobbe på. I artiklene under finner.
Kontakt oss: post site-archive.org Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland. Å bli assosiert med det feminine. Det kan se ut som om jenter mobber litt mer usynlig enn gutter. Det er to steder i livet guttene henger etter jentene, og det er i overgangen fra barnehage til skole og i puberteten. Det tenker jeg er viktig å finne ut av. Måten jeg er på og hva jeg syns er spennende og initierer. Musikken ligger et annet sted, så du kan synge selv om du ikke kan snakke godt, unger som stammer kan synge uten problemer og unger med tourettes kan synge uten ticks.