DIVCOM JN JNJournal.nsf cfbaa dceafcaa!OpenDocument

Åpne en OpenDocument Text-fil i Word. Klikk kategorien Fil. Klikk Åpne. Klikk Bla gjennom. Hvis du vil se bare filer som er lagret i OpenDocument -formatet,  Mangler: divcom ‎ jn ‎ jnjournal ‎ nsf ‎ cfbaa ‎ dceafcaa.
The Open Document Format for Office Applications (ODF), also known as OpenDocument, is an XML-based file format for spreadsheets, charts, presentations  Mangler: divcom ‎ jnjournal ‎ nsf ‎ cfbaa ‎ dceafcaa.
OpenDocument er et åpent dokumentformat, en standard for hvordan dokumenter skal lagres. KOffice var den første kontorpakken som benyttet dette formatet,  Mangler: divcom ‎ jnjournal ‎ nsf ‎ cfbaa ‎ dceafcaa.
Det skjer en økning i antall stiler når du lagrer dokumentet i ODT-format, og all formatering blir ODF-stilbasert. Når du forsøker å åpne et ODF Open Document Format dokument, men ikke har noen applikasjon installert som forstår ODF. Enkelte objekter kan ikke grupperes sammen i Word, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig. In their opinion ODF is free of legal encumbrances that would prevent its use in free and open source software, as distributed under licenses authored by Apache and the FSF.

DIVCOM JN JNJournal.nsf cfbaa dceafcaa!OpenDocument - Dawson

Klikk Åpne , og klikk deretter plasseringen av filen. Når du samarbeider med andre på et dokument som deles mellom Word og et annet tekstbehandlingsprogram, for eksempel Google Docs eller site-archive.org Writer, er det lurt å tenke på teksten ordene og formateringen utseendet som forskjellige oppgaver. Several governments, companies, organizations and software products support the OpenDocument format. Hvis du vil ha informasjon om hvilke grafikkfunksjoner, kan du se i tabellen over grafiske elementer på slutten av denne artikkelen. De konverteres til en heltrukken kantlinje. Du mister ikke innhold, formatering eller brukervennlighet.